Nowotwór gruczołu prostaty można pokonać stosując środek medyczny na raka piersi, natomiast środek na czerniaka złośliwego może okazać się skuteczny przy leczeniu raka jelita grubego. Przy założeniu, że oceni się, jakiego typu mutagen wywołał raka u konkretnej osoby. Gdyby polscy medycy mogli badać tak skrupulatnie, jak lekarze z Ameryki, ludzie z rakiem mogliby uniknąć wyniszczającego leczenia, między innymi stosowanej niemal na ślepo chemii. Sporej części z tych ludzi ocaliłoby życie.

Rewolucja w onkologii

Jeszcze do niedawna dzieliliśmy nowotwory w zależności od narządów, które obejmowały. Diagnozowano nowotwory piersi, mózgu, jelita lub jajnika. Dziś wiemy, że to nie tylko obszar występowania, ale w pierwszej kolejności występowanie pewnych mutacji genowych sprawia, iż dany medykament będzie mógł okazać się efektywny lub nie. Foundation Medicine w Cambridge sprawdza otrzymane fragmenty tkanki nowotworowej pacjentów z całej planety analizując równocześnie mnóstwo genów, jakie będą mogły mieć wkład w rozwijaniu się nowotworu. Dla każdego człowieka szykuje unikalny raport przedstawiający zdobytą wiedzę na temat znalezionych zmian genomowych a także wskazówki, jakie środki oraz z jakiego powodu będzie można zastosować w tym konkretnym przypadku.

W ciele letniej mieszkanki USA Corey Wood nowotwór płuc zdiagnozowano 14 dni po fakcie, gdy zakończyła bieg półmaratonowy. Pacjentka pozostawała w dobrej formie i nie obserwowano u niej jakichkolwiek skutków choroby. W trakcie wizyty u okulisty, na którą wybrała się jedynie po receptę na soczewki przekazała lekarzowi, iż występują u niej świetlne błyski w oczach. Lekarz zlecił kompleksowe badania, w trakcie jakich odnaleziono zmiany nowotworowe w płucu, węzłach chłonnych a także przerzuty w kościach. Okazał się to guz płuca w poważnym czwartym stadium. Wydawało się, iż jedynym rozwiązaniem leczenia będzie długa i groźna dla zdrowia chemioterapia. Sam lekarz prowadzący przekazał jednak kawałki nowowoworu do badań profilowania genomowego. Wykryto, że nowotwór spowodowała mutacja w genach ROS1 oraz jest na nią celowane lekarstwo. Było skuteczne. Obecnie płuca Corey Wood są zdrowe. Cud? Absolutnie nie, to sukces medycyny spersonalizowanej.

Terapia celowana

Badanie form mutacyjnych obecnych w próbce z nowotworem u konkretnego pacjenta a także dobór dopasowanej metody leczenia do konkretnej mutacji – stanowi to rewolucyjne nastawienie do walki z rakiem. Lekarz Mike Pellini szef Foundation Medicine w Cambridge w Massachusetts, jaka tego typu analizy przeprowadza mówi, że dzięki nim pacjent stosuje odpowiedni środek w niezbędnej dawce nakierowany na określony cel. Od momentu przekazania próbki do napisania raportu mija w granicach 2 tygodni. Żeby wykonać badanie wymagana jest skromna ilość próbki z nowotworem. Będzie mogła to być tkanka wzięta ówcześnie do badania histopatologicznego. Efekt analizy prezentuje informację o najważniejszych dla procesu leczenia zmianach nowotworowych, potencjalnych terapiach celowanych, dostępnych badaniach w warunkach klinicznych wykonywanych z lekami, jakie mogą pomóc. Taka wiedza pozwala lekarzowi zdecydować się na najodpowiedniejsze leczenie.