Nowe sposoby na raka

Nowotwór gruczołu prostaty można pokonać stosując środek medyczny na raka piersi, natomiast środek na czerniaka złośliwego może okazać się skuteczny przy leczeniu raka jelita grubego. Przy założeniu, że oceni się, jakiego typu mutagen wywołał raka u konkretnej osoby. Gdyby polscy medycy mogli badać tak skrupulatnie, jak lekarze z Ameryki, ludzie z rakiem mogliby uniknąć wyniszczającego leczenia, między innymi stosowanej niemal na ślepo chemii. Sporej części z tych ludzi ocaliłoby życie. Rewolucja w onkologii Jeszcze do niedawna dzieliliśmy nowotwory w zależności od narządów, które obejmowały. Diagnozowano […]

Czym jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy to cena waluty innego kraju wyrażona w walucie krajowej. Innymi słowy, jest to wskazanie, jak wiele jednostek waluty krajowej należy wydać, by nabyć jednostkę pieniądza innego kraju.  DEWALUACJA – Zrealizowana z inicjatywy władz monetarnych (zmniejszenie wartości pieniądza danego kraju, w stosunku do kursów pozostałych walut. Jej zadaniem staje się zwiększenie konkurencyjności lokalnych zakładów produkcyjnych, gdyż czyni ona ich towary tańszymi w innych krajach. Rezultaty dewaluacji są krótkie, gdyż mają wpływ na podniesienie poziomu inflacji (drożeć będą dobra importowane). Do tego dewaluacja zrealizowana w […]