Czym jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy to cena waluty innego kraju wyrażona w walucie krajowej. Innymi słowy, jest to wskazanie, jak wiele jednostek waluty krajowej należy wydać, by nabyć jednostkę pieniądza innego kraju.  DEWALUACJA – Zrealizowana z inicjatywy władz monetarnych (zmniejszenie wartości pieniądza danego kraju, w stosunku do kursów pozostałych walut. Jej zadaniem staje się zwiększenie konkurencyjności lokalnych zakładów produkcyjnych, gdyż czyni ona ich towary tańszymi w innych krajach. Rezultaty dewaluacji są krótkie, gdyż mają wpływ na podniesienie poziomu inflacji (drożeć będą dobra importowane). Do tego dewaluacja zrealizowana w […]