Fintechy działają w internecie. Ale należy na nie uważać.

Wyniki badań zostały pokazane podczas 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wzięło w tym wydarzeniu udział 170 podmiotów obecnych na rynku finansowym stosując najnowsze technologie. O tym, dlaczego krajowym fintechom bardzo daleko do statusu rekinów biznesu, prowadzono dyskusję w czasie panelu dyskusyjnego „Polski Fintech 2018”. Jak wygląda typowy statystyczny fintech? Jest to drobna firma, składająca się głównie z mężczyzn. Zazwyczaj pracuje w zakresie płatności i uzyskuje niskie jak na możliwości tego sektora wyniki dochodowe (do 5 mln zł). ogromna część podmiotów skupia się na naszym rynku. […]