Fintechy działają w internecie. Ale należy na nie uważać.

Wyniki badań zostały pokazane podczas 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wzięło w tym wydarzeniu udział 170 podmiotów obecnych na rynku finansowym stosując najnowsze technologie. O tym, dlaczego krajowym fintechom bardzo daleko do statusu rekinów biznesu, prowadzono dyskusję w czasie panelu dyskusyjnego „Polski Fintech 2018”. Jak wygląda typowy statystyczny fintech? Jest to drobna firma, składająca się głównie z mężczyzn. Zazwyczaj pracuje w zakresie płatności i uzyskuje niskie jak na możliwości tego sektora wyniki dochodowe (do 5 mln zł). ogromna część podmiotów skupia się na naszym rynku. […]

Czym jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy to cena waluty innego kraju wyrażona w walucie krajowej. Innymi słowy, jest to wskazanie, jak wiele jednostek waluty krajowej należy wydać, by nabyć jednostkę pieniądza innego kraju.  DEWALUACJA – Zrealizowana z inicjatywy władz monetarnych (zmniejszenie wartości pieniądza danego kraju, w stosunku do kursów pozostałych walut. Jej zadaniem staje się zwiększenie konkurencyjności lokalnych zakładów produkcyjnych, gdyż czyni ona ich towary tańszymi w innych krajach. Rezultaty dewaluacji są krótkie, gdyż mają wpływ na podniesienie poziomu inflacji (drożeć będą dobra importowane). Do tego dewaluacja zrealizowana w […]